KONVERTÖRLER

Elektrik sistemlerinde bir yüke giden elektriksel gücün kontrol edilmesi gerekir. Bunun   yapılması verimli bir biçimde olmaktadır.

Gücün kontrol edilme yollarından birisi bir gerilim seviyesinden başka bir gerilim seviyesine güç dönüştürme işlemidir. Alternatif akımda (AA) dönüştürme işlemi transformatörlerle verimli olarak yapılmaktadır. Fakat transformatörler doğru akım (DC/DC) güç dönüşümü için kullanılmaz. Bu tezde DC-DC konvertörlerin yük akımı ve gerilimine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ancak incelemenin büyük bir bölümü anahtarlama modlu çalışan ve gerçekleştirdiği işlem açısından beş gruba ayırabileceğimiz. DC-DC konvertör çeşitlerine ayrılmıştır.

Elsi Elektronik olarak Konvertör çeşitlerimizi 4 başlık altında toplamış bulunmaktayız.

 

online upsDC-DC Endüstriyel Tip Konvertör dinamik upsDC-DC Step Down Konvertör line interactiveDC-DC Step Up Konvertör line interactiveDC-DC Full İzole Konvertör